Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 16 lipca 2024
Imieniny: Maria, Stefan, Eustachy
deszcz
23°C

Projekty unijne

 

Projekt w ramach RPO WSL 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

 

 

Projekt pt.

„Edukacja najwyższych lotów - wsparcie uczniów SP w Połomi”

 

Czas realizacji: 02.09.2019 r. – 30.06.2020 r.

Wartość projektu: 269 465,26 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  242 518,73 zł

 

Celem głównym projektu jest poprawa jakości edukacji ogólnej w Szkole Podstawowej w Połomi. Cel zostanie osiągnięty poprzez organizację wsparcia dla uczniów SP w Połomi w rozwijaniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy. Planowane są zajęcia dodatkowe (w tym wyrównawcze) oraz zajęcia prowadzone metodą eksperymentu. Planuje się także odpowiednie wsparcie kadry szkoły poprzez kursy i szkolenia oraz doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne, sprzęt elektroniczny oraz narzędzia TIK do prowadzenia zajęć i wdrażania w szkole nowych form i metod nauczania. Grupę docelową stanowią uczniowie z sołectw Połomi i Gogołowej należących do gminy Mszana, woj. śląskiego oraz nauczyciele z placówki. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych: 47 dziewczynek i 46 chłopców, tj. uczniów klas I-III i IV - VI, oraz 6 nauczycieli (6 Kobiet )

 

W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia:

 

Rodzaj zajęć

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas 4, 5, 6

4 gr x 3 os x 1 godz./tydzień – 30 godz. na grupę – łącznie 120 godz.

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów klas 4, 5, 6

3 gr x 6 os x 1 godz./tydzień – 30 godz. na grupę – łącznie 90 godz.

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z języka angielskiego dla uczniów klas 4, 5, 6

3 gr x (6-7 os łącznie 20 os) os x 1 godz./tydzień – 30 godz. na grupę – łącznie 90 godz.

Zajęcia z matematyki prowadzone metodą eksperymentu dla uczniów klas 4, 5, 6

2 gr x 3 os x 1 godz./tydzień – 30 godz. na grupę – łącznie 60 godz.

Zajęcia informatyczno-matematyczne prowadzone metodą eksperymentu dla uczniów klas 4, 5, 6

3 gr x 10 os x 1 godz./tydzień – 28 godz. na grupę – łącznie 84 godz.

Zajęcia z przyrody prowadzone metodą eksperymentu dla uczniów klas 4, 5, 6

4 gr x 3 os x 2 godz./tydzień – 60 godz. na grupę – łącznie 240 godz.

Zajęcia rozwijające techniki uczenia się dla uczniów klas 1, 2, 3

4 gr x 6 os x 2 godz. + 2 gr x 8 os x 2 godz. – łącznie 12 godz.

Kursy dla nauczycieli:

1 - Nowoczesne metody nauczania 6-8 godz. (1 dzień) – dla 6 os

2 – Budowanie szkolnej społeczności 6 godz. (1 dzień) – dla 5 os


  

Rekrutacja i spotkania informacyjne będą odbywały się w pomieszczeniach dostępnych dla osób z niepełno sprawnościami. Zakłada się 2etapową rekrutację dla uczniów:

- zgłoszenie uczestnictwa w projekcie

- opinia nauczyciela ucznia z danego przedmiotu nt. jego wyników;

Preferencje: status ucznia zagrożonego przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa, niepełnosprawni, na zajęcia wyrównawcze - uczniowie o niskich wynikach w nauce z danego przedmiotu (preferowani <3), w przypadku zbyt dużej ilości chętnych II kryterium będzie niższa średnia ocen z wszystkich przedmiotów, na zajęcia rozwijające uzdolnienia - uczniowie o wysokich wynikach w nauce z danego przedmiotu (preferowani >4), w przypadku zbyt dużej ilości chętnych II kryterium będą predyspozycje (umiejętność samodzielnej pracy) do osiągnięcia sukcesów w olimpiadach i konkursach (na podstawie opinii nauczyciela danego przedmiotu) oraz ocena z zachowania. W przypadku zajęć rozwijających kompetencje kluczowe w zakresie nauk matematycznych i ICT preferencje rekrutacyjne zostaną zapewnione dziewczętom wykazującym zainteresowania w tym zakresie (z uwagi na osiąganie słabszych wyników w w/w zakresie). Na zajęcia w ramach opieki PP - uczniowie z orzeczeniami PPP, II kryterium będą diagnozy pedagogiczne.

Rekrutacja nauczycieli:

-Wypełnienie formularza zgłoszeniowego

Na podstawie zgłoszeń, rozmów kwalifikacyjnych zostanie ogłoszona lista BO oraz lista rezerwowa. W przypadku rezygnacji/wykluczenia uczestnika/czki zakwalifikowanego/ej w pierwszej kolejności jego/jej miejsce zajmie kolejna osoba z listy.

Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły do zakończenia wszystkich szkoleń przewidzianych w projekcie. W przypadku pozyskania zbyt małej ilości chętnych - prowadzone będą dodatkowe nabory Uczniów + Nauczycieli.

Rekrutacja przeprowadzana jest w oparciu o zasadę pełnej dostępności, uwzględniając zasady równości szans i równości płci. Rekrutacja do projektu w żaden sposób nie będzie ograniczała możliwości udziału w projekcie osobom niepełnosprawnym. We wszystkich planowanych w ramach projektu szkoleniach uczestniczyć będą wszyscy chętni nauczyciele. Jednocześnie zostanie stworzona możliwość dodatkowego naboru dzieci, u których stwierdzi się potrzebę takiego wspomagania, na podstawie przeprowadzonych badań, już w trakcie realizacji projektu. Informacja o rekrutacji do projektu ze względu na zamknięty charakter grupy docelowej – uczniowie uczęszczający do SP w Połomi, zostanie upubliczniona na stronie internetowej szkoły oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń. Ponadto wychowawcy na lekcjach wychowawczych poinformują o możliwości uczestnictwa w projekcie.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.