Logo ZSP w Połomii
Powróć do: Biblioteka

Regulamin wypożyczania darmowych podręczników szkolnych dla uczniów kl. I-VIII

1. Podręczniki wypożyczane są na okres jednego roku szkolnego.

4. Podręczniki nie są własnością ucznia, dlatego powinien je szczególnie szanować, chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.

5. Podręczniki należy przechowywać w okładce, nie wolno w nich niczego pisać ani zaznaczać.

6. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw lub ewentualnej wymiany okładki.

7. Odpowiedzialnymi za naprawę są rodzice/opiekunowie.

8. Za zgubiony lub uszkodzony podręcznik odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice.

9. Za uszkodzenie uznaje się: zalanie lub zabrudzenie podręcznik, wyrwaną kartkę, podarty lub pogryziony podręcznik przez zwierzęta domowe , rozerwanie książki, wpisy długopisem itp.

10. Uczeń opuszczający szkołę ( przeprowadzka do innej miejscowości) zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych podręczników .

11. Rodzice/ opiekunowie podpisują, na pierwszym zebraniu z rodzicami, oświadczenie o odbiorze przez dziecko materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.