Logo ZSP w Połomii
Powróć do: Stołówka szkolna

Numer konta bankowego

Należność za obiady należy uiszczać na rachunek Zespołu Szkolno – Przedszkolnego o numerze  19 8470 0001 2001 0029 0599 0001