Logo ZSP w Połomii
Powróć do: Szkoła podstawowa

Dodatkowe dni wolne od pracy dydaktyczno- wychowawczej

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/2024

  •   22.12.2023 r. -piątek przed przerwą świąteczną
  •   02.01.2024 r. - wtorek po przerwie świątecznej,
  •   02.05.2024 r. -  czwartek przed Świętem Trzeciego Maja,
  •   14.05.2024 r. - wtorek – egzamin ósmoklasisty,
  •   15.05.2024 r. - środa – egzamin ósmoklasisty,
  •   16.05.2024 r. - czwartek – egzamin ósmoklasisty,
  •   31.05.2024 r. - piątek po Bożym Ciele,
  •   03.06.2024 r. - poniedziałek  Dzień Dziecka.