Logo ZSP w Połomii
Powróć do: Szkoła podstawowa

Świetlica szkolna

Godziny pracy świetlicy szkolnej

 ważne od 04.09.2023 r.

Poniedziałek                    7.00 – 15.15

Worek                                  7.00 – 15.15

Środa                                   7.00 – 15.15

Czwartek                            7.00 – 15.15

Piątek                                  7.15– 15.15 

 

Harmonogram  pracy nauczycieli 

w ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

 

PONIEDZIAŁEK

 

 

7.00 – 11.30 Barbara Konsek

11.45 – 15.15 Izabela Salamon

 

 

WTOREK

 

 

7.00 – 9.45 Izabela Salamon

9.45 – 15.15 Barbara Konsek

 

ŚRODA

 

 

7.00 – 13.15 Barbara Konsek

13.15  – 15.15 Urszula Wrońska

 

 

CZWARTEK

 

 

7.00 – 10.00 Urszula Wrońska

10.00 – 15.15 Barbara Konsek

 

PIĄTEK

 

 

7.00 – 13.30 Barbara Konsek

13.30 – 15.15  Izabela Salamon

 

 

 

    

Świetlica szkolna jest dziś jedną z najbardziej popularnych form opieki nad dzieckiem. Oprócz funkcji opiekuńczej odgrywa doniosłą rolę w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu.

 

Świetlica realizując te same postulaty wychowawcze co szkoła, której jest integralną częścią, ma odmienny styl pracy, nie opiera bowiem swojej działalności na ścisłym i w zasadzie sztywnym programie. Ze względu na specyfikę działalności świetlicy i pełnionej przez nią roli opiekuńczo-wychowawczej, celowym staje się zmniejszenie do minimum treści dydaktycznych zdobywanych w toku nauczania, a skoncentrowanie się głównie na czynnościach pobudzających do myślenia, rozwijania aktywności twórczej, zainteresowań, inicjatywy, poszerzenia wiadomości o otaczającym świecie, rozbudzaniu zamiłowań czytelniczych.

 

W nasze szkolnej świetlicy zajęcia z dziećmi prowadzi trzech wychowawców:

 

p. Barbara Konsek, p. Iza Salamon i p. Urszula Wrońska.

 

Podstawowym zadaniem wychowawcy świetlicy jest zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i opieki oraz stwarzanie wielu różnorodnych sytuacji poznawczych i wychowawczych, sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi. W codziennej pracy staramy się jak najlepiej wypełnić czas spędzany przez dzieci w świetlicy. Pragniemy stworzyć jak najlepsze warunki wypoczynku dzieciom powierzonym naszej opiece. Dbamy o wszechstronny ich rozwój, prowadząc różnorodne zajęcia zgodnie z planem zajęć wychowawczo-dydaktycznym.