Logo ZSP w Połomii

Zakup sprzętu i wyposażania technicznego w ramach Laboratoriów Przyszłości

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoła otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 73200,00 zł na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. W ramach pozyskanych środków zakupiono między innymi: drukarkę 3d, mikrokontroler, aparat fotograficzny z akcesoriami, oświetlenie do realizacji nagrań, klocki do samodzielnej konstrukcji i programowania LegoEducation, wyposażenie i urządzenia kuchenne, zestawy modelarskie, zestawy konstrukcyjne, stoły zajęciowe, gabloty, krzesła. Zakupione pomoce zostaną wykorzystane podczas lekcji z uczniami, a ponadto na zajęciach dodatkowych. W ramach  zajęć, będą odbywać się  zajęcia z fotografii, kucharskie, konstrukcyjne, modelarskie, zajęcia z programowania, zajęcia z drukarką 3d