Logo ZSP w Połomii
Powróć do: Rodzice

Spotkania z rodzicami uczniów

Spotkania z rodzicami 2023/2024

·       wywiadówki ogólnoszkolne; organizacyjno-informacyjne, konsultacje:

o    13.09.2023 r. zebranie z rodzicami – organizacyjne SP,

o    29.11.2023 r. zebranie (w poszczególnych oddziałach) SP,

o    24.01.2024 r. zebranie z rodzicami klasyfikacyjne SP,

o    8.05.2024 r. zebranie z rodzicami SP,

·      spotkania szkoleniowe dla rodziców (zgodnie z potrzebami),

·   indywidualne spotkania rodziców z wychowawcą lub nauczycielami w ra­mach godzin dostępności wg grafiku