Logo ZSP w Połomii
Powróć do: Rodzice

Spotkania z rodzicami przedszkolaków

Spotkania z rodzicami 2023/2024

  •     30.08.2023 r. zebranie z rodzicami – organizacyjne GP,
  •     spotkania szkoleniowe dla rodziców (zgodnie z potrzebami),
  •     rekrutacja do oddziałów przedszkolnych – marzec 2024 r. (zgodnie z zasa­dami rekrutacji),
  •     indywidualne spotkania rodziców z wychowawcą lub nauczycielami w ra­mach godzin dostępności        wg grafiku