Logo ZSP w Połomii
Powróć do: Projekty

Projekty rządowe

2021/2022

Projekt rządowy „Poznaj Polskę”

Wycieczka uczniów klas IVa, VI, VIIb do Tarnowskich Gór i Gliwic. Zwiedzanie  kopalni srebra, sztolni „Czarnego Pstraga” i radiostacji.  

Wartośc projektu: 4 400,00 zł (wkład własny rodziców – 880,00 zł)


Projekt rządowy „Poznaj Polskę”

Wycieczka uczniów klas IIIa i IIIb do Pszczyny. Zwiedzanie zamku w Pszczynie, skansenu zagrody wsi pszczyńskiej.

Wartośc projektu: 3 200,00 zł: (wkład własny rodziców – 640,00 zł)    

 

Projekt rządowy „Laboratoria przyszłości”

Zakup pomocy dydaktycznych wg katalogu ministerialnego.   

 Wartośc projektu: 73 200,00 zł

 

Projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki „WF z AWF”

Celem projektu jest poprawa i monitoring stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży po powrocie do zajęć stacjonarnych. walka ze skutkami pandemii koronawirusa. W ramach projektu przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli wychowania fizycznego a nastepnie zorganizowano zajęcia na basenie dla klas trzecich

 

Projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki„Szkolny Klub Sportowy”

Celem projektu jest stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego. Pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu SKS są prowadzone  w naszej szkole   dla dwóch grup liczących po 15 osób, dwa razy w tygodniu. 

 

2019/2020

Projekt rządowy- Wyposażenie pracowni przyrodniczych

Podział 0,4% rezerwy części subwencji oświatowej na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.

Zakupiono pomoce dydaktyczne do biologii, chemii, fizyki i geografii.

 Wartośc projektu: 75 000,00 zł:

 

2018/2019

Projekt rządowy „Aktywna tablica”

Zakup i montaż dwóch monitorów interaktywnych.

Wartość projektu: 17 500,00 zł, wkład Gminy 3 500 zł