Logo ZSP w Połomii
Powróć do: Oddziały

Elfy- grupa II

Wychowawca:

mgr Danuta Herok

mgr Daria Wita

Pomoc nauczyciela:

Aleksandra Fojcik

 

 

Grupa II to "Elfy", do której uczęszcza 13 dziewczyn i 10 chłopców. Większość przedszkolaków z tej grupy chodzi do przedszkola drugi rok. Ale są też nowe dzieci, które w przyjaznej atmosferze adoptują się do warunków przedszkolnych. Wszyscy razem, aktywnie i w formie zabawy, kontynuujemy naukę,  dostosowaną do swojego wieku i możliwości. Z pomocą pań, bawimy się i uczymy wielu nowych rzeczy, także języka angielskiego. Poza poszerzaniem wiedzy, rozwijamy swoje sprawności grafomotoryczne i plastyczne. Lubimy spacery i zabawy na placu przedszkolnym, gdzie przestrzegamy już poznanych zasad i potrafimy dbać o swoje bezpieczeństwo.  Doskonalimy też czynności samoobsługowe, uczymy się kultury i właściwego zachowania.