Logo ZSP w Połomii
Powróć do: Projekty

Projekty unijne

2017/2018

Projekt EFS „Ułatwić start - uczeń młodszy w Szkole Podstawowej w Połomi

Realizacja projektu: 01.02.2017 r. - 31.01.2019 r. 

Wartość projektu: 413 411,43 zł, (wkład Gminy 41 341,15 zł)

2019/2020

Projekt EFS „Edukacja najwyższych lotów - wsparcie uczniów SP w Połomi”

Realizacja projektu: 

Wartość projektu: 269 465,26 zł, (wkład Gminy 26946,53 zł )