• basn3.jpg
 • DSCF0941.jpg
 • DSCF0945.jpg
 • DSCF0961.jpg
 • DSCN1170.jpg
 • IMG_0039.JPG
 • img_0101_3.jpg
 • Obraz 257.jpg
 • P1180164.JPG
 • PB250066.JPG
 • PB250074.JPG
 • PB250080.JPG
 • PB250089.JPG
 • PB250097.JPG
 • PB250099.JPG
 • PB250101.JPG
 • PB250103.JPG
 • PICT0028.jpg
 • pict0075.jpg
 • PICT0091.jpg

Fundusze Europejskie, Unia Europejska, Śląskie

Regulamin

   

1. Podręczniki wypożyczane są na okres jednego roku szkolnego. Wszystkie podręczniki muszą być podpisane przez ucznia

2. Podręczniki nie są własnością ucznia, dlatego powinien je szczególnie szanować, chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.

3. Podręczniki należy zwrócić w ostatnim tygodniu przed końcem roku szkolnego.

4. Podręczniki należy przechowywać w okładce, nie wolno w nich niczego pisać ani zaznaczać.

5. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw lub ewentualnej wymiany okładki.

6. Za naprawę, odkupienie podręcznika  odpowiedzialnymi są rodzice/opiekunowie

7. Za zgubiony lub uszkodzony podręcznik odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/opiekunowie. Zniszczony podręcznik należy NATYCHMIAST odkupić i zgłosić to w szkolnej bibliotece.

8. Za uszkodzenie uznaje się, kiedy :

 •  książka jest zalana  napojem, wodą, mlekiem, jogurtem,

 • kartki są powyrywane,

 • kartki są podarte, brudne,

 • okładki i brzegi podręcznika są brudne z powodu  brudnego plecaka,

 • pogniecione, powyginane są okładki

 • książka jest pogryziona, 

 • w książce są wpisy długopisem.

 • powyginane ekstremalnie są rogi książki.

 • Zgubienie lub zniszczenie dołączonej do podręcznika płyty CD jest równoznaczne ze zgubieniem lub zniszczeniem podręcznika

9. W przypadku zgubienia, uszkodzenia, zniszczenia lub pobrudzenia podręcznika dyrektor może zobowiązać rodzica/opiekuna  do wpłaty na odpowiednie konto wartości podręczników przed upływem roku szkolnego. 

10. Uczeń opuszczający szkołę ( przeprowadzka do innej miejscowości) zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych podręczników .

11. Rodzice/ opiekunowie podpisują, na pierwszym zebraniu z rodzicami, oświadczenie o odbiorze przez dziecko materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz o zapoznaniu się z regulaminem wypożyczania darmowych podręczników.

  12. Normalne ślady użytkowania nie są brane pod uwagę. 

 

 

 1. Podręczniki wypożyczane są na okres jednego roku szkolnego.
 2. Ostatnią część należy zwrócić w ostatnim tygodniu przed końcem roku szkolnego.
 3. Uczeń zalegający ze zwrotem podręcznika nie może wypożyczyć następnej części.
 4. Podręczniki nie są własnością ucznia, dlatego powinien je szczególnie szanować, chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.
 5. Podręczniki należy przechowywać w okładce, nie wolno w nich niczego pisać ani zaznaczać.
 6. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw lub ewentualnej wymiany okładki.
 7. Odpowiedzialnymi za naprawę są rodzice/opiekunowie.
 8. Za zgubiony lub uszkodzony podręcznik odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice/ opiekunowie.
 9. Za uszkodzenie uznaje się : zalanie książki napojem, wyrwaną kartkę, podartą lub pogryzioną kartkę, rozerwanie książki, wpisy długopisem. Zgubienie lub zniszczenie dołączonej do podręcznika płyty CD jest równoznaczne ze zgubieniem lub zniszczeniem podręcznika.
 10. W przypadku zgubienia, uszkodzenia, zniszczenia lub pobrudzenia podręcznika rodzic/opiekun zobowiązuje się do wpłaty na odpowiednie konto MEN wartości podręczników przed upływem roku szkolnego.
 11. Uczeń opuszczający szkołę ( przeprowadzka do innej miejscowości) zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych podręczników .
 12. Rodzice/ opiekunowie podpisują na pierwszym zebraniu z rodzicami oświadczenie o odbiorze przez dziecko materiałów edukacyjnych
  i ćwiczeniowych oraz o zapoznaniu się z regulaminem wypożyczania darmowych podręczników.

 

 1.     Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice.

 2.     Biblioteka udostępnia swoje zbiory zgodnie z kalendarzem pracy szkoły, w wyznaczonych godzinach.

 3.     Każdy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z regulaminem biblioteki i godzinami udostępniania zbiorów.

 4.     W bibliotece należy zachowywać się cicho i kulturalnie.

 5.     Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez bibliotekarza w cenie odpowiadającej pozycji zgubionej (zniszczonej).

 6.     Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.

 7.     Z końcem roku szkolnego wszystkie książki wypożyczone z biblioteki powinny być zwrócone.

 

WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK I POSZANOWANIE ZBIORÓW

1.     Czytelnik może wypożyczać książki jedynie na swoje nazwisko.

2. Książki należy wypożyczać osobiście.

3.     Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 3 tygodni.

4. Zbiory biblioteki udostępniane są od września do czerwca, w czasie godzin ustalonych corocznie przez nauczyciela bibliotekarza i wyszczególnionych na drzwiach Czytelnik ma możliwość wypożyczenia książek również na okres ferii zimowych i letnich oraz przerw świątecznych (Nie uwzględnia się uczniów kończących szkołę i odchodzącym ze szkoły.)

5. W stosunku do czytelników przetrzymujących książki biblioteka może zastosować okresowe wstrzymanie wypożyczeń.

6. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego należy obowiązkowo oddać książki do biblioteki.

7.    Uczeń powinien dbać o wszystkie wypożyczone z biblioteki zbiory.

8.   W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki lub innych materiałów czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję, lub inną wskazaną przez bibliotekarza, której data wydania nie przekracza dwóch lat. Czas zwrotu wynosi 2 tygodnie.

9. Z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów multimedialnych można korzystać tylko na miejscu.

10. W bibliotece zabrania się używania telefonów komórkowych.

11.   Przed opuszczeniem biblioteki czasopisma, książki i programy edukacyjne odnosi się na miejsce.