• basn3.jpg
 • DSCF0941.jpg
 • DSCF0945.jpg
 • DSCF0961.jpg
 • DSCN1170.jpg
 • IMG_0039.JPG
 • img_0101_3.jpg
 • Obraz 257.jpg
 • P1180164.JPG
 • PB250066.JPG
 • PB250074.JPG
 • PB250080.JPG
 • PB250089.JPG
 • PB250097.JPG
 • PB250099.JPG
 • PB250101.JPG
 • PB250103.JPG
 • PICT0028.jpg
 • pict0075.jpg
 • PICT0091.jpg

Fundusze Europejskie, Unia Europejska, Śląskie

Informacje

Szanowni Rodzice!!!

W związku z nowymi obostrzeniami określonymi Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od 29 marca 2021 roku do 11 kwietnia 2021 roku,  przedszkole oraz szkoła (klasy I- III), będą świadczyć opiekę nad dziećmi na wniosek:

 1. Rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

 2. Rodziców dzieci, którzy:

 1. są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

 2. realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

 3. realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

 4. pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

 5. wykonują działania ratownicze,

 6. są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art.6pkt5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

 7. są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa wart.48a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

 8. są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa wart. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 9. są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo- terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

 10. są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

 11. są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w  art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek.

 

Rodziców zatrudnionych w wyżej wymienionych placówkach oraz zakładach pracy, którzy chcą skorzystać z opieki przedszkolnej, bądź świetlicowej, prosimy o złożenie wniosku do Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego. Wniosek należy przesłać droga mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub wrzucić do skrzynki na listy.

 

 

 

 

Informacja dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Zarządzenie Wójta Gminy Mszana z dnia 20.01.2021 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mszana - pobierz

 

 

 

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
przyniosą spokój, siłę i nadzieję na lepszą przyszłość,

niech zjednoczy nas mądra refleksja nad tym,

co naprawdę czyni nas ludźmi, co naprawdę ważne, najważniejsze.

A Nowy Rok 2021 przyniesie wszelką pomyślność
i pozwoli na spełnienie najskrytszych marzeń.

 Dyrektor z Gronem Pedagogicznym