• basn3.jpg
 • DSCF0941.jpg
 • DSCF0945.jpg
 • DSCF0961.jpg
 • DSCN1170.jpg
 • IMG_0039.JPG
 • img_0101_3.jpg
 • Obraz 257.jpg
 • P1180164.JPG
 • PB250066.JPG
 • PB250074.JPG
 • PB250080.JPG
 • PB250089.JPG
 • PB250097.JPG
 • PB250099.JPG
 • PB250101.JPG
 • PB250103.JPG
 • PICT0028.jpg
 • pict0075.jpg
 • PICT0091.jpg

Fundusze Europejskie, Unia Europejska, Śląskie

 1. Podręczniki wypożyczane są na okres jednego roku szkolnego.
 2. Ostatnią część należy zwrócić w ostatnim tygodniu przed końcem roku szkolnego.
 3. Uczeń zalegający ze zwrotem podręcznika nie może wypożyczyć następnej części.
 4. Podręczniki nie są własnością ucznia, dlatego powinien je szczególnie szanować, chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.
 5. Podręczniki należy przechowywać w okładce, nie wolno w nich niczego pisać ani zaznaczać.
 6. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw lub ewentualnej wymiany okładki.
 7. Odpowiedzialnymi za naprawę są rodzice/opiekunowie.
 8. Za zgubiony lub uszkodzony podręcznik odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice/ opiekunowie.
 9. Za uszkodzenie uznaje się : zalanie książki napojem, wyrwaną kartkę, podartą lub pogryzioną kartkę, rozerwanie książki, wpisy długopisem. Zgubienie lub zniszczenie dołączonej do podręcznika płyty CD jest równoznaczne ze zgubieniem lub zniszczeniem podręcznika.
 10. W przypadku zgubienia, uszkodzenia, zniszczenia lub pobrudzenia podręcznika rodzic/opiekun zobowiązuje się do wpłaty na odpowiednie konto MEN wartości podręczników przed upływem roku szkolnego.
 11. Uczeń opuszczający szkołę ( przeprowadzka do innej miejscowości) zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych podręczników .
 12. Rodzice/ opiekunowie podpisują na pierwszym zebraniu z rodzicami oświadczenie o odbiorze przez dziecko materiałów edukacyjnych
  i ćwiczeniowych oraz o zapoznaniu się z regulaminem wypożyczania darmowych podręczników.