• basn3.jpg
 • DSCF0941.jpg
 • DSCF0945.jpg
 • DSCF0961.jpg
 • DSCN1170.jpg
 • IMG_0039.JPG
 • img_0101_3.jpg
 • Obraz 257.jpg
 • P1180164.JPG
 • PB250066.JPG
 • PB250074.JPG
 • PB250080.JPG
 • PB250089.JPG
 • PB250097.JPG
 • PB250099.JPG
 • PB250101.JPG
 • PB250103.JPG
 • PICT0028.jpg
 • pict0075.jpg
 • PICT0091.jpg

Fundusze Europejskie, Unia Europejska, Śląskie

 

 1. Podręczniki wypożyczane są na okres jednego roku szkolnego.
 2. Podręczniki nie są własnością ucznia, dlatego powinien je szczególnie szanować, chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.
 3. Podręczniki należy zwrócić w ostatnim tygodniu przed końcem roku szkolnego.
 4. Podręczniki należy przechowywać w okładce, nie wolno w nich niczego pisać ani zaznaczać.
 5. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw lub ewentualnej wymiany okładki.
 6. Odpowiedzialnymi za naprawę są rodzice/opiekunowie.
 7. Za zgubiony lub uszkodzony podręcznik odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice/opiekunowie. 
 8. Za uszkodzenie uznaje się : zalanie książki napojem, wyrwaną kartkę, podartą, brudną  lub pogryzioną, rozerwanie książki, wpisy długopisem. Zgubienie lub zniszczenie dołączonej do podręcznika płyty CD jest równoznaczne ze zgubieniem lub zniszczeniem podręcznika.
 9. W przypadku zgubienia, uszkodzenia, zniszczenia lub pobrudzenia podręcznika rodzic/opiekun zobowiązuje się do wpłaty na odpowiednie konto MEN wartości podręczników przed upływem roku szkolnego. 
 10. Uczeń opuszczający szkołę ( przeprowadzka do innej miejscowości) zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych podręczników .
 11. Rodzice/ opiekunowie podpisują, na pierwszym zebraniu z rodzicami, oświadczenie o odbiorze przez dziecko materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz o zapoznaniu się z regulaminem wypożyczania darmowych podręczników.