• basn3.jpg
 • DSCF0941.jpg
 • DSCF0945.jpg
 • DSCF0961.jpg
 • DSCN1170.jpg
 • IMG_0039.JPG
 • img_0101_3.jpg
 • Obraz 257.jpg
 • P1180164.JPG
 • PB250066.JPG
 • PB250074.JPG
 • PB250080.JPG
 • PB250089.JPG
 • PB250097.JPG
 • PB250099.JPG
 • PB250101.JPG
 • PB250103.JPG
 • PICT0028.jpg
 • pict0075.jpg
 • PICT0091.jpg

Fundusze Europejskie, Unia Europejska, Śląskie

   

1. Podręczniki wypożyczane są na okres jednego roku szkolnego. Wszystkie podręczniki muszą być podpisane przez ucznia

2. Podręczniki nie są własnością ucznia, dlatego powinien je szczególnie szanować, chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.

3. Podręczniki należy zwrócić w ostatnim tygodniu przed końcem roku szkolnego.

4. Podręczniki należy przechowywać w okładce, nie wolno w nich niczego pisać ani zaznaczać.

5. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw lub ewentualnej wymiany okładki.

6. Za naprawę, odkupienie podręcznika  odpowiedzialnymi są rodzice/opiekunowie

7. Za zgubiony lub uszkodzony podręcznik odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/opiekunowie. Zniszczony podręcznik należy NATYCHMIAST odkupić i zgłosić to w szkolnej bibliotece.

8. Za uszkodzenie uznaje się, kiedy :

 •  książka jest zalana  napojem, wodą, mlekiem, jogurtem,

 • kartki są powyrywane,

 • kartki są podarte, brudne,

 • okładki i brzegi podręcznika są brudne z powodu  brudnego plecaka,

 • pogniecione, powyginane są okładki

 • książka jest pogryziona, 

 • w książce są wpisy długopisem.

 • powyginane ekstremalnie są rogi książki.

 • Zgubienie lub zniszczenie dołączonej do podręcznika płyty CD jest równoznaczne ze zgubieniem lub zniszczeniem podręcznika

9. W przypadku zgubienia, uszkodzenia, zniszczenia lub pobrudzenia podręcznika dyrektor może zobowiązać rodzica/opiekuna  do wpłaty na odpowiednie konto wartości podręczników przed upływem roku szkolnego. 

10. Uczeń opuszczający szkołę ( przeprowadzka do innej miejscowości) zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych podręczników .

11. Rodzice/ opiekunowie podpisują, na pierwszym zebraniu z rodzicami, oświadczenie o odbiorze przez dziecko materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz o zapoznaniu się z regulaminem wypożyczania darmowych podręczników.

  12. Normalne ślady użytkowania nie są brane pod uwagę.