• basn3.jpg
 • DSCF0941.jpg
 • DSCF0945.jpg
 • DSCF0961.jpg
 • DSCN1170.jpg
 • IMG_0039.JPG
 • img_0101_3.jpg
 • Obraz 257.jpg
 • P1180164.JPG
 • PB250066.JPG
 • PB250074.JPG
 • PB250080.JPG
 • PB250089.JPG
 • PB250097.JPG
 • PB250099.JPG
 • PB250101.JPG
 • PB250103.JPG
 • PICT0028.jpg
 • pict0075.jpg
 • PICT0091.jpg

Fundusze Europejskie, Unia Europejska, Śląskie

Informacje

 Informujemy rodziców, którzy złożyli w odpowiednim terminie wniosek o przyjęcie dziecka do Gminnego Przedszkola w Połomi na rok szkolny 2016/2017, że listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zostaną wywieszone 18 kwietnia na terenie przedszkola.

Uwaga!

Zakwalifikowanie nie jest jeszcze jednoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola.

 Następnym etapem w przeprowadzanej rekrutacji jest potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia, które należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie 19 – 22 kwietnia.

Wzór oświadczenia - POBIERZ

Wersja papierowa wzoru dostępna jest w sekretariacie szkoły. 

Zgodnie z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, podanie do publicznej wiadomości list dzieci przyjętych i nieprzyjętych  nastąpi 25 kwietnia.

 

Informuje się, iż rodzice dzieci już przyjętych i uczęszczających do Gminnego Przedszkola w Połomi w roku szkolnym 2015/2016 nie muszą brać udziału  w postępowaniu rekrutacyjnym  do przedszkola na rok szkolny 2016/2017.

Warunkiem jest złożenie na kolejny rok szkolny deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu.

 Termin złożenia tej deklaracji upływa dnia 23 lutego 2016r. Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2016/2017 - pobierz deklarację.