• basn3.jpg
 • DSCF0941.jpg
 • DSCF0945.jpg
 • DSCF0961.jpg
 • DSCN1170.jpg
 • IMG_0039.JPG
 • img_0101_3.jpg
 • Obraz 257.jpg
 • P1180164.JPG
 • PB250066.JPG
 • PB250074.JPG
 • PB250080.JPG
 • PB250089.JPG
 • PB250097.JPG
 • PB250099.JPG
 • PB250101.JPG
 • PB250103.JPG
 • PICT0028.jpg
 • pict0075.jpg
 • PICT0091.jpg

Fundusze Europejskie, Unia Europejska, Śląskie

Informacje

W wakacje w gminnych przedszkolach zaplanowane są przerwy urlopowe. Rodzice, którzy nie są w stanie zapewnić opieki swoim dzieciom w czasie, gdy ich przedszkole będzie zamknięte mogą posyłać swoje pociechy do dyżurujących placówek.

 Dyżur wakacyjny w 2016 r. pełnią:

       - od 1 lipca do 31 lipca 2016 r. – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Połomi ,Szkolna21, 44-323 Połomia, tel. 32/476-04-93;

        - od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2016 r.  – Gminne Przedszkole w Mszanie,1 Maja 81, tel. 32/472-00-78 lub 885-980-000.

  Zasady dotyczące zapisów:

 1.  Warunkiem przyjęcia dziecka do Gminnego Przedszkola w Połomi jest wypełnienie i złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych kart zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny - karta do pobrania.
 2. Karty zgłoszenia na dyżur wakacyjny wydawane i przyjmowane są w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Połomi, w terminie: od 10 czerwca 2016 r. do 22 czerwca 2016 r.
 3. Przed wysłaniem dziecka do przedszkola dyżurującego w wakacje trzeba pamiętać o podpisaniu umowy z przedszkolem. Taką umowę można podpisać w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Połomi pomiędzy 23 czerwca 2016 r. a 30 czerwca 2016 r, po uprzednim złożeniu karty zgłoszenia.

 Informujemy rodziców, którzy złożyli w odpowiednim terminie wniosek o przyjęcie dziecka do Gminnego Przedszkola w Połomi na rok szkolny 2016/2017, że listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zostaną wywieszone 18 kwietnia na terenie przedszkola.

Uwaga!

Zakwalifikowanie nie jest jeszcze jednoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola.

 Następnym etapem w przeprowadzanej rekrutacji jest potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia, które należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie 19 – 22 kwietnia.

Wzór oświadczenia - POBIERZ

Wersja papierowa wzoru dostępna jest w sekretariacie szkoły. 

Zgodnie z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, podanie do publicznej wiadomości list dzieci przyjętych i nieprzyjętych  nastąpi 25 kwietnia.

 

Informuje się, iż rodzice dzieci już przyjętych i uczęszczających do Gminnego Przedszkola w Połomi w roku szkolnym 2015/2016 nie muszą brać udziału  w postępowaniu rekrutacyjnym  do przedszkola na rok szkolny 2016/2017.

Warunkiem jest złożenie na kolejny rok szkolny deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu.

 Termin złożenia tej deklaracji upływa dnia 23 lutego 2016r. Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2016/2017 - pobierz deklarację.