• basn3.jpg
 • DSCF0941.jpg
 • DSCF0945.jpg
 • DSCF0961.jpg
 • DSCN1170.jpg
 • IMG_0039.JPG
 • img_0101_3.jpg
 • Obraz 257.jpg
 • P1180164.JPG
 • PB250066.JPG
 • PB250074.JPG
 • PB250080.JPG
 • PB250089.JPG
 • PB250097.JPG
 • PB250099.JPG
 • PB250101.JPG
 • PB250103.JPG
 • PICT0028.jpg
 • pict0075.jpg
 • PICT0091.jpg

Fundusze Europejskie, Unia Europejska, Śląskie

Informacje

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola na rok opieki przedszkolnej 2017/2018 - pobierz 

 

Informujemy rodziców, którzy złożyli w odpowiednim terminie wniosek o przyjęcie dziecka do Gminnego Przedszkola w Połomi na rok szkolny 2017/2018, że listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zostaną wywieszone do 12 maja na terenie przedszkola.

Uwaga!

Zakwalifikowanie nie jest jeszcze jednoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola.

 

Następnym etapem w przeprowadzanej rekrutacji jest potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia, które należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie 15 – 18 maja. Wzór oświadczenia będzie dostępny w sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły.

 

Zgodnie z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, podanie do publicznej wiadomości list dzieci przyjętych i nieprzyjętych  nastąpi 19 maja.

 

Zarówno rodzice dzieci kontynuujących edukację w przedszkolu jak i dzieci nowoprzyjętych, mają obowiązek podpisania umowy.

Umowy z rodzicami zostaną podpisane na spotkaniu organizacyjnym, które odbędzie się

25.08.2016 r. O GODZ. 17.00

W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM W POŁOMI.

Na spotkaniu rodzice uzyskają najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania przedszkola oraz niezbędnego wyposażenia przedszkolaków.

Prosimy o pewne przybycie.

 

Rekrutacja do gminnych przedszkoli na rok szkolny 2017/2018  odbędzie się w terminie od 07 kwietnia do 28 kwietnia 2017.

W okresie od 31 marca do 06 kwietnia 2017 r. rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola mogą składać pisemne deklaracje w zakresie kontynuacji wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu w roku szkolnym 2017/2018.

Rodzice dzieci 6-letnich składają w przedszkolu zgłoszenie dziecka do odbycia obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018.

Dokumenty do pobrania:

1. Zarządzenie - harmonogram postępowania rekrutacyjnego

2. Zarządzenie określające wzór wniosku

3. Zgłoszenie dziecka 6-letniego do odbycia obowiązkowego  rocznego przygotowania przedszkolnego

4. Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego

5. Wniosek o przyjęcie do Gminnego Przedszkola

6. Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do danego przedszkola

7. Oświadczenie o zatrudnieniu rodzica samotnie wychowującego dziecko

8. Oświadczenie o zatrudnieniu rodzica

9. Oświadczenie rodziców objętych nadzorem kuratorskim lub wsparciem OPS

10 . Oświadczenie potwierdzające spełnianie kryterium - wielodzietność rodziny kandydata do przedszkola

Dokumenty w wersji papierowej  dostępne są w sekretariatach gminnych przedszkoli oraz w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Mszana.

 

W wakacje w gminnych przedszkolach zaplanowane są przerwy urlopowe. Rodzice, którzy nie są w stanie zapewnić opieki swoim dzieciom w czasie, gdy ich przedszkole będzie zamknięte mogą posyłać swoje pociechy do dyżurujących placówek.

 Dyżur wakacyjny w 2016 r. pełnią:

       - od 1 lipca do 31 lipca 2016 r. – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Połomi ,Szkolna21, 44-323 Połomia, tel. 32/476-04-93;

        - od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2016 r.  – Gminne Przedszkole w Mszanie,1 Maja 81, tel. 32/472-00-78 lub 885-980-000.

  Zasady dotyczące zapisów:

 1.  Warunkiem przyjęcia dziecka do Gminnego Przedszkola w Połomi jest wypełnienie i złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych kart zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny - karta do pobrania.
 2. Karty zgłoszenia na dyżur wakacyjny wydawane i przyjmowane są w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Połomi, w terminie: od 10 czerwca 2016 r. do 22 czerwca 2016 r.
 3. Przed wysłaniem dziecka do przedszkola dyżurującego w wakacje trzeba pamiętać o podpisaniu umowy z przedszkolem. Taką umowę można podpisać w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Połomi pomiędzy 23 czerwca 2016 r. a 30 czerwca 2016 r, po uprzednim złożeniu karty zgłoszenia.