• basn3.jpg
 • DSCF0941.jpg
 • DSCF0945.jpg
 • DSCF0961.jpg
 • DSCN1170.jpg
 • IMG_0039.JPG
 • img_0101_3.jpg
 • Obraz 257.jpg
 • P1180164.JPG
 • PB250066.JPG
 • PB250074.JPG
 • PB250080.JPG
 • PB250089.JPG
 • PB250097.JPG
 • PB250099.JPG
 • PB250101.JPG
 • PB250103.JPG
 • PICT0028.jpg
 • pict0075.jpg
 • PICT0091.jpg

Fundusze Europejskie, Unia Europejska, Śląskie

Informacje

SERDECZNIE ZAPRASZAMY RODZICÓW WRAZ Z DZIEĆMI NA DZIEŃ OTWARTY
W GMINNYM PRZEDSZKOLU W POŁOMI, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ
29 SIERPNIA (TJ. CZWARTEK) W GODZINACH OD 12.00 DO 16.00.
 
 
ZEBRANIE ORGANIZACYJNE DLA RODZICÓW DZIECI PRZEDSZKOLNYCH 
ODBĘDZIE SIĘ 28 SIERPNIA (TJ. ŚRODA) O GODZINIE 17.00
W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W POŁOMI.
(Spotkanie odbędzie się w szkolnym amfiteatrze)
 
 

 

 

Oferta dotyczy dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2018/2019.

W wakacje w przedszkolach zaplanowane są przerwy urlopowe. Rodzice, którzy nie są  w stanie zapewnić opieki swoim dzieciom w czasie, gdy ich przedszkole będzie zamknięte mogą posyłać swoje pociechy do dyżurujących placówek.

 

Karta zgłoszenia na dyżur wakacyjny-lipiec 2019 - pobierz

Zasady dotyczące spisów:

 1. Informacje o terminach dyżurów i przedszkolach pełniących dyżur przekazuje rodzicom dyrektor przedszkola do którego uczęszcza dziecko. Ogłoszenie dyrektora zawiera numery i adresy dyżurujących przedszkoli wraz z terminami trwania dyżurów. Ogłoszenie zostaje podane do wiadomości rodziców w sposób zwyczajowo przyjęty   w danym przedszkolu.

 2.  Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola dyżurującego jest wypełnienie i złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych kart zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny  w wybranym przedszkolu w terminie: od 3 czerwca 2019 r. do 14 czerwca 2019 r.

 3. Warunkiem przygotowywania posiłków przez przedszkole dyżurujące jest grupa wychowanków składająca się co najmniej z 10 osób.

 4. Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, które zostało zgłoszone po przekroczeniu wyznaczonego terminu może nastąpić w przypadku wolnych miejsc i jest uzależnione od decyzji dyrektora dyżurującego przedszkola.

 5. W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci zgłoszone na 6 lub więcej godzin oraz dzieci rodziców pracujących.

 6. Przed wysłaniem dziecka do przedszkola dyżurującego w wakacje trzeba pamiętać o podpisaniu „Warunków korzystania ze świadczeń przedszkola w czasie trwania dyżuru wakacyjnego” w terminie 17 czerwca 2019 r.  a 25 czerwca 2019 r. w przedszkolu pełniącym dyżur wakacyjny.

 7. Bez podpisania warunków korzystania ze świadczeń przedszkola dziecko nie zostanie przyjęte, a w momencie spóźnienia wykreśli się je z listy zapisanych.

 8. Dyżur wakacyjny w 2019 r. pełnią:

od 1 lipca do 31 lipca 2019r. – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Połomi , ul. Szkolna21, 44-323 Połomia, tel.32-476-04-93-szkoła, 32-476-04-52- przedszkole

-  od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2019 r.  –Przedszkole „Wesoły dzwoneczek” w Mszanie, ul. 1 Maja 81, tel. 32-472-00-789 lub 885-980-000.

Szczegółowych informacji o dyżurze wakacyjnym udziela dyrektor przedszkola dyżurującego.

 

 

UWAGA

RODZICE DZIECI ZGŁOSZONYCH

NA DYŻUR WAKACYJNY!

Przed wysłaniem dziecka do przedszkola dyżurującego w wakacje, trzeba pamiętać o podpisaniu

„WARUNKÓW KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ PRZEDSZKOLA W CZASIE TRWANIA DYŻURU WAKACYJNEGO”

w terminie 17-25 czerwca 2019 r., w przedszkolu pełniącym dyżur wakacyjny.

  Jeśli ww. dokument nie zostanie podpisany we wskazanym terminie, dziecko nie zostanie przyjęte, a w momencie spóźnienia wykreśli się je z listy zapisanych.

 

Informujemy, że zostały wywieszone listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Z listami można zapoznać się w siedzibie przedszkola.
Następnym etapem w przeprowadzanej rekrutacji jest potwierdzenie przez rodzica woli zapisu kandydata zakwalifikowanego do Gminnego Przedszkola w Połomi, w postaci pisemnego oświadczenia, które należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie 10-16 kwietnia. 
Wzór oświadczenia będzie dostępny w sekretariacie oraz na stronie internetowej.
 
Zgodnie z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, podanie do publicznej wiadomości list dzieci przyjętych i nieprzyjętych nastąpi 19 kwietnia.