• basn3.jpg
 • DSCF0941.jpg
 • DSCF0945.jpg
 • DSCF0961.jpg
 • DSCN1170.jpg
 • IMG_0039.JPG
 • img_0101_3.jpg
 • Obraz 257.jpg
 • P1180164.JPG
 • PB250066.JPG
 • PB250074.JPG
 • PB250080.JPG
 • PB250089.JPG
 • PB250097.JPG
 • PB250099.JPG
 • PB250101.JPG
 • PB250103.JPG
 • PICT0028.jpg
 • pict0075.jpg
 • PICT0091.jpg

Fundusze Europejskie, Unia Europejska, Śląskie

 

Od 02 marca 2021 r. do 22 marca 2021 r. Rodzice/Opiekunowie prawni zainteresowani zapisaniem dziecka do Gminnego Przedszkola w Połomi składają wnioski o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat (urodzone w latach 2018-2015) oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

 

 1. Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2015 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

 

 1. Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2021/2022 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.).

 

 1. Kolejność składania wniosków nie ma wpływu na przyjęcie dzieci.

 

 1. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

Wnioski można złożyć:

- pocztą (decydować będzie data stempla pocztowego)

- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- do skrzynki pocztowej znajdującej się przed wejściem do budynku szkoły od strony parkingu.

 

1. Wniosek - pobierz

2. Oświadczenie rodzica samotnie wychowującego dziecko- pobierz

3. Oświadczenie o zatrudnieniu rodzica samotnie wychowującego dziecko - pobierz

4. Oświadczenie rodziców objętych nadzorem kuratorskim lub wsparciem OPS - pobierz

5. Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do danego przedszkola - pobierz

6. Oświadczenie o zatrudnieniu rodzica - pobierz

7.Oświadczenie potwierdzające spełnianie kryterium - wielodzietność rodziny kandydata - pobierz