• basn3.jpg
 • DSCF0941.jpg
 • DSCF0945.jpg
 • DSCF0961.jpg
 • DSCN1170.jpg
 • IMG_0039.JPG
 • img_0101_3.jpg
 • Obraz 257.jpg
 • P1180164.JPG
 • PB250066.JPG
 • PB250074.JPG
 • PB250080.JPG
 • PB250089.JPG
 • PB250097.JPG
 • PB250099.JPG
 • PB250101.JPG
 • PB250103.JPG
 • PICT0028.jpg
 • pict0075.jpg
 • PICT0091.jpg

Fundusze Europejskie, Unia Europejska, Śląskie

Zarządzenie Wójta Gminy Mszana z dnia 28.01.2020 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mszana - pobierz

 

 

 Uwaga!

Jeśli Twoje dziecko uczęszcza już do przedszkola, wówczas nie musi brać udziału w rekrutacji. Wystarczy, że złożysz pisemną deklarację woli kontynuowania w przedszkolu w terminie

od 25.02.2020 r. do 02.03.2020 r.

 

Od 03 marca 2020 r. do 23 marca 2020 r. Rodzice/Opiekunowie prawni zainteresowani zapisaniem dziecka do Gminnego Przedszkola w Połomi składają wnioski o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat (urodzone w latach 2017-2014) oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

 

 1. Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2014 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

 

 1. Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. t.j. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).

 

 1. Kolejność składania wniosków nie ma wpływu na przyjęcie dzieci.

 

 1. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

Dokumenty do pobrania:

  1. Wniosek o przyjęcie do przedszkola - pobierz

  2. Oświadczenie o wielodzietności - pobierz

  3. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie - pobierz

  4. Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców/nauce w trybie stacjonarnym - pobierz

  5. Oświadczenie rodzica samotnie wychowującego kandydata o zatrudnieniu/nauce w trybie stacjonarnym - pobierz

  6. Oświadczenie rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola - pobierz

  7. Oświadczenie o ustanowieniu kuratora lub o korzystaniu z pomocy społecznej - pobierz

Wnioski wraz z załącznikami będą również dostępne w sekretariacie szkoły.