• basn3.jpg
 • DSCF0941.jpg
 • DSCF0945.jpg
 • DSCF0961.jpg
 • DSCN1170.jpg
 • IMG_0039.JPG
 • img_0101_3.jpg
 • Obraz 257.jpg
 • P1180164.JPG
 • PB250066.JPG
 • PB250074.JPG
 • PB250080.JPG
 • PB250089.JPG
 • PB250097.JPG
 • PB250099.JPG
 • PB250101.JPG
 • PB250103.JPG
 • PICT0028.jpg
 • pict0075.jpg
 • PICT0091.jpg

Fundusze Europejskie, Unia Europejska, Śląskie

Rekrutacja do gminnych przedszkoli na rok szkolny 2017/2018  odbędzie się w terminie od 07 kwietnia do 28 kwietnia 2017.

W okresie od 31 marca do 06 kwietnia 2017 r. rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola mogą składać pisemne deklaracje w zakresie kontynuacji wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu w roku szkolnym 2017/2018.

Rodzice dzieci 6-letnich składają w przedszkolu zgłoszenie dziecka do odbycia obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018.

Dokumenty do pobrania:

1. Zarządzenie - harmonogram postępowania rekrutacyjnego

2. Zarządzenie określające wzór wniosku

3. Zgłoszenie dziecka 6-letniego do odbycia obowiązkowego  rocznego przygotowania przedszkolnego

4. Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego

5. Wniosek o przyjęcie do Gminnego Przedszkola

6. Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do danego przedszkola

7. Oświadczenie o zatrudnieniu rodzica samotnie wychowującego dziecko

8. Oświadczenie o zatrudnieniu rodzica

9. Oświadczenie rodziców objętych nadzorem kuratorskim lub wsparciem OPS

10 . Oświadczenie potwierdzające spełnianie kryterium - wielodzietność rodziny kandydata do przedszkola

Dokumenty w wersji papierowej  dostępne są w sekretariatach gminnych przedszkoli oraz w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Mszana.