• basn3.jpg
 • DSCF0941.jpg
 • DSCF0945.jpg
 • DSCF0961.jpg
 • DSCN1170.jpg
 • IMG_0039.JPG
 • img_0101_3.jpg
 • Obraz 257.jpg
 • P1180164.JPG
 • PB250066.JPG
 • PB250074.JPG
 • PB250080.JPG
 • PB250089.JPG
 • PB250097.JPG
 • PB250099.JPG
 • PB250101.JPG
 • PB250103.JPG
 • PICT0028.jpg
 • pict0075.jpg
 • PICT0091.jpg

Fundusze Europejskie, Unia Europejska, Śląskie

Regulamin ważny od 03.09.2018 r.

1. Obowiązuje całkowity zakaz używania komórki przez ucznia na lekcji, z wyłączeniem przypadków opisanych w dalszej części regulaminu.

2. Uczeń ma obowiązek wyciszyć i wyłączyć wibracje w komórce podczas lekcji.

3.Bez względy zakaz korzystania z telefonów komórkowych do gier, korzystania z facebooka ( dozwolony od 13 roku życia) oraz innych mediów społecznościowych ( instagram, snapchat, itp.) na całym terenie szkoły ( toalety, szatnie).

4. Jeśli uczeń czeka na ważną informację (telefon, SMS itp.), ma obowiązek poinformować o tym fakcie nauczyciela przed lekcją i uzyskać pozwolenie na niewyłączanie telefonu.

5. Do kontaktów z rodzicami, w pilnych sprawach, służy przerwa. Po zakończonej rozmowie lub kontakcie esemesowym do rodziców, uczeń niezwłocznie chowa telefon.

6. Na lekcji obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych poza sytuacją, kiedy telefon będzie używany na lekcji do celów dydaktycznych, za zgodą nauczyciela prowadzącego (np. używanie kalkulatora).

7. Nie wolno ładować telefonów komórkowych na terenie szkoły.

8.Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu przynoszonego przez uczniów.

Kary za nieprzestrzeganie regulaminu.

1. W przypadku nieprzestrzegania przez ucznia regulaminu, nauczyciel ( kary następujące po sobie):

- zwraca uwagę,

- uwaga do dziennika,

- rozmawia z wychowawcą,

- rozmawia z rodzicami.

- rozmawia z dyrektorem szkoły.

Nieprzestrzeganie regulaminu skutkuje obniżoną oceną z zachowania.