Najnowsze artykuły

Drogie Dzieci i Szanowni Rodzice

Serdecznie zapraszamy wszystkich na inaugurację roku szkolnego 2014/2015,

która odbędzie się 1 września ok. godziny 9.00 ( po mszy św.).

 

Dyrektor wraz z nauczycielami

 

 

 

Zaproszenie do składania oferty

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług rozumianych jako przeprowadzanie specjalistycznych zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn. „Aktywni w szkole, aktywni w życiu” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych   czytaj więcej ...

 

 

 

 

 Serdecznie zapraszamy

na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się

27.08.2014 r. (ŚRODA) O GODZ. 17.00

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W POŁOMI.

 

Na spotkaniu uzyskacie Państwo najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania przedszkola oraz niezbędnego wyposażenia Waszego dziecka.

 

 

Dzień Otwarty w Gminnym Przedszkolu w Połomi

Serdecznie zapraszamy rodziców wraz z dziećmi na dzień otwarty w przedszkolu, który odbędzie się  28 sierpnia (czwartek) o godz. 16.00.

 

 

Informacja dotycząca Rządowego programu pomocy uczniom

 w 2014 r „Wyprawka szkolna”.

            Szczegóły  czytaj więcej...

            Aktualne wnioski:        pobierz wniosek 1 pobierz wniosek 2