Najnowsze artykuły

 

Szanowni Rodzice!

 

Serdecznie  zapraszamy na  spotkanie ogólnie

 dnia 17 września ( środa) o godz.1600  w amfiteatrze szkolnym,

po którym nastąpi wywiadówka z wychowawcami  klas.

 

 

 

 

Pani Ania Brzenczek, wychowawczyni kl. Ib zaprasza na bloga Pierwszaki z naszej paki 

 

 

 

  1. Podręczniki wypożyczane są na okres jednego roku szkolnego.
  2. Ostatnią część należy  zwrócić w ostatnim tygodniu przed końcem roku szkolnego.
  3. Uczeń zalegający ze zwrotem podręcznika nie może wypożyczyć następnej części.
  4. Podręczniki nie są własnością ucznia, dlatego powinien je szczególnie  szanować, chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.
  5. Podręczniki należy przechowywać w okładce, nie wolno w nich niczego pisać ani zaznaczać.
  6. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw lub ewentualnej wymiany okładki.
  7. Odpowiedzialnymi za naprawę są rodzice/opiekunowie.
  8. Za zgubiony lub uszkodzony podręcznik odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice/opiekunowie.
  9. Za uszkodzenie uznaje się : zalanie książki napojem, wyrwaną kartkę, podartą lub pogryzioną kartkę, rozerwanie książki, wpisy długopisem.
  10. Uczeń opuszczający szkołę zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych podręczników.