• basn3.jpg
 • DSCF0941.jpg
 • DSCF0945.jpg
 • DSCF0961.jpg
 • DSCN1170.jpg
 • IMG_0039.JPG
 • img_0101_3.jpg
 • Obraz 257.jpg
 • P1180164.JPG
 • PB250066.JPG
 • PB250074.JPG
 • PB250080.JPG
 • PB250089.JPG
 • PB250097.JPG
 • PB250099.JPG
 • PB250101.JPG
 • PB250103.JPG
 • PICT0028.jpg
 • pict0075.jpg
 • PICT0091.jpg

Fundusze Europejskie, Unia Europejska, Śląskie

Najnowsze artykuły

Nasza szkoła po raz kolejny bierze udział w akcji charytatywnej "Szlachetna Paczka". Akcja ta polega na pomocy rodzinom znajdującym się w potrzebie. Wspólnymi siłami wraz z nauczycielami, uczniami i ich rodzicami pomagamy co roku zebrać najpotrzebniejsze produkty najbardziej potrzebującym.

Prosimy o włączenie się do pomocy rodzinie, którą wybrała nasza szkoła. Za każdą okazaną pomoc bardzo dziękujemy. Zbiórka trwa do 27 XI ( poniedziałek).

Opis rodziny

Pani Anna (46 l.) wraz z mężem Tomaszem (42 l.) wychowują trzech synów - Jacka (19 l.), Patryka (18 l.) oraz Bartosza (4 l.).

Akcja Adopcja Serca na stałe wpisała się już w kalendarz szkolnych przedsięwzięć. Jednakże ten rok szkolny jest wyjątkowy. Oto, dzięki Waszej hojności, mogliśmy zaopiekować się drugim dzieckiem! Jest nim 4-letni Jado z Burundii. Jado ma dwie starsze siostry i mieszka wraz z nimi oraz rodzicami w szałasie przykrytym liśćmi bananowca i już pomaga w obowiązkach domowych. Przypominamy, że naszą pierwszą podopieczną jest już 14-letnia Queen, która mieszka z matką i dziewięciorgiem rodzeństwa w Kongo.

Podczas ostatniej zbiórki zebraliśmy dla tych dzieci 466 zł, za co serdecznie dziękujemy!

Tekst: Monika Żabicka

Jado z rodzina

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie,  a organy samorządu ich reprezentują W szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły (art. 55 UoSO). Organy samorządu szkolnego są reprezentantami samorządu, którego członkami są wszyscy uczniowie (art. 55 ust. 3 UoSO).

 

Reprezententami  naszego Samorządu Uczniowskiego  zostali: Patrycja Zaskórska - przewodnicząca, Zofia Zdziebło, Michał Goraus, Martyna Skorupa, Weronika Wrona. Opiekunem jest pani Celina Smolarczyk.
 
 
Uprawnienia samorządu uczniowskiego

Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak (art. 55 ust.5 UoSO):

 1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
 6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

źródło: Portal Oświatowy

10 listopada w naszej szkole odbył się apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. Uczniowie klas IVa i IVb przedstawili najważniejsze wydarzenia z kart historii związane z tym świętem. Spotkanie na szkolnym amfiteatrze uświetniły wiersze, piosenki patriotyczne oraz prezentacja multimedialna. Scenariusz apelu przygotowany został przez wychowawców klas: panią Katarzynę Krzyżok oraz panią Katarzynę Wodecką.

Tekst : Katarzyna Krzyżok

 

13 listopada klasy czwarte i szóste pojechały na spektakl teatralny, kulturalno-rozrywkowy pt. Jan X. Historia była o grupie przyjaciół, która nie tolerowała swojego kolegi -Jasia. Klasa mu dokuczała, wyzywała i prześladowała  chłopca, ponieważ był Cyganem. Urządzili nawet zawody o tytuł osoby, która najbardziej dokucza Jasiowi. Wszyscy kłamali i wymyślali niestworzone historie, żeby zaimponować innym i udowodnić swoją silną pozycję wśród rówieśników, obrażając Roma. Publiczność brała czynny udział w przebiegu przedstawienia. Od decyzji widzów  zależały dalsze losy bohaterów. Uczniowie naszej szkoły wypowiadali swoje zdanie i wskazywali osobę, która według nich kłamała. Przedstawienie nauczyło nas, że nie wierzy się we wszystko i wszystkim. Historia Jasia i jego przyjaciół pozwoliła zastanowić się nad tym, co uczują ludzie, których nie darzymy szacunkiem. Nie należy żywić niechęci dla osób odmiennej grupy etnicznej czy innego pochodzenia. Młodzież naszej szkoły wykazała się wysoką kulturą osobistą. Z uwagą słuchali, zachowując wszystkie zasady obowiązujące w teatrze. Drodzy Uczniowie – trzymajcie  tak dalej! 

Tekst: Joanna Juraszczyk